Träning > Torsdagsträning

Heleneholms Långlöparsektion

Torsdagsträning

 

Grundträningsperiod
  14 november 2016 - 19 februari 2017

Grundträningsperiod 1 syftar till dels att komma igång igen efter en återhämtningsperiod och dels (framförallt) att förbättra allmän uthållighet (den aeroba kapaciteten) för att få ett tillräckligt underlag för att klara ökande belastning med högre intensitet i kommande perioder.

14. Torsdagen 16 februari
Samling (ombytta) i Atleticum kl. 18.00

Löpskolning
4 stegringslopp

10 x (400 m + 300), 400 m i IT5(10), P. 60 s.
300 snabbare än 400, P. 100 m rask gång

Nerjoggning

Kortare styrkepass

Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon - skala från 1 - 8
Läs mer om intensitetszoner.