Träning > Torsdagsträning

Heleneholms Långlöparsektion

Torsdagsträning

 

Tävlingssäsong

5 juni 2017 - 22 oktober 2016

Under denna period är tanken att bibehålla och spetsa till den form som uppnåtts under tidigare perioder.
Innehållet liknar den Tävlingsförberedande perioden, men med formtoppning inför viktigare tävlingar och återhämtning efter tyngre tävlingar.

12. Torsdagen 24 augusti

Samling kl. 18.00 på Malmö Stadion.

Uppvärmning
Löpskolning
Stegringslopp

"Olga-intervaller"
400 + 400 + 300 + 300 + 200 + 200 + 100 + 100
Varje sträcka går först något snabbare än tröskelfart och därefter något långsammare än tröskelfart.
Ingen annan vila än den långsammare farten under varannan intervall.
Mål: att klara minst 3 serier
SP 3 min.

Nerjoggning

Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon - skala från 1 - 8
Läs mer om intensitetszoner.