Träning > Torsdagsträning

Heleneholms Långlöparsektion

Torsdagsträning

 

Tävlingssäsong

5 juni 2017 - 22 oktober 2016

Under denna period är tanken att bibehålla och spetsa till den form som uppnåtts under tidigare perioder.
Innehållet liknar den Tävlingsförberedande perioden, men med formtoppning inför viktigare tävlingar och återhämtning efter tyngre tävlingar.

3. Torsdagen 22 juni

Samling som vanligt på Malmö Stadion kl. 18.00
Jag (Ulf) har tyvärr inte möjlighet att vara närvarande, men Stadion är öppen som vanligt.

Uppvärmning
Löpskolning
Stegringslopp.

5 varv med bra fart på långsidorna och jogg i kurvorna
SP 2 min.
10 x 400 m, IT5(5), P. 60 s.
SP 2 min.
5 varv med bra fart på långsidorna och jogg i kurvorna

Nerjoggning

Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon - skala från 1 - 8
Läs mer om intensitetszoner.