Träning > Torsdagsträning

Heleneholms Långlöparsektion

Torsdagsträning

 

Grundträningsperiod 1
13 november 2017 - 18 februari 2018

Grundträningsperiod 1 syftar till dels att komma igång igen efter en återhämtningsperiod och dels (framförallt) att förbättra allmän uthållighet (den aeroba kapaciteten) för att få ett tillräckligt underlag för att klara ökande belastning med högre intensitet i kommande perioder.

4. Torsdagen 7 december
Samling i Atleticum kl. 18.00

Uppvärmning
Löpskolning
3 stegringslopp

5 varv med bra fart på långsidorna och jogg i kurvorna
SP 2 min.
10 x 400 m, IT5(10), P. 60 s.
SP 2 min.
5 varv med bra fart på långsidorna och jogg i kurvorna

Nerjoggning

Kortare styrkepass

Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon - skala från 1 - 8
Läs mer om intensitetszoner.