Träning > Tisdagsträning

Heleneholms Långlöparsektion

Tisdagsträning

 

Grundträningsperiod 1
13 november 2017 - 18 februari 2018

Grundträningsperiod 1 syftar till dels att komma igång igen efter en återhämtningsperiod och dels (framförallt) att förbättra allmän uthållighet (den aeroba kapaciteten) för att få ett tillräckligt underlag för att klara ökande belastning med högre intensitet i kommande perioder.

5. Tisdagen 12 december
Samling på vanlig plats i Pildammsparken kl. 18.00
(Träningen leds av Charlotta)

Uppvärmning c:a 15 min.
Några löpskolningsövningar

1 varv runt Pildammen (utgångspunkt utegymmet), IT3, 60 s. gåvila.
4 stillopp
2 varv runt Pildammen, IT3, 60 s. gåvila
3 x backe (vid Vattentornet)

Serien upprepas till totalt minst 60-65 min. LET uppnås
(ungdomar, nybörjare 45-50 min. LET)

Nedjoggning

Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon - skala från 1 - 8
Läs mer om intensitetszoner.