Tävlingar > Egna arr. > Yddingeloppet > Klasser

Yddingeloppet

Klasser och anm.-avgift

 

 
Start
Info
Klasser och anm.-avg.
Banan
Hitta dit
Inbjudan
Anmälan
Anmälda
PM
Resultat
Bilder
Samarbetspartners
12 km tävlingsklasser:
M22 (200 kr)
M seniorer (200 kr)
M35 - M65 (200 kr)
K seniorer (200 kr)
K35 - K55 (200 kr)

6 km tävlingsklasser:
P17 (150 kr)
M70 - M90+ (200 kr)
F17 (150 kr)
K60 - K80+ (200 kr)

Efteranmälningsavgift tävlingsklasser 250 kr.

Tävlingsklasserna är endast öppna för dem som tillhör förening ansluten Sv. Friidrottsförbundet eller förening ansluten till annat lands friidrottsförbund.

12 km motionsklasser:
Män (200 kr)
Kvinnor (200 kr)

Efteranmälningsavgift motionsklasser 12 km  250 kr.

6 km motionsklasser:
Män (150 kr)
Kvinnor (150 kr)

Efteranmälningsavgift motionsklasser 6 km 200 kr.

6 km promenad- och stavgångsklass:
En klass. (80 kr)
Gå i egen takt. Ingen tidtagning.

Ändringar av klasser, distans m.m. 50 kr.

Lagtävlingar:
12 km tävlingsklass, män (Msen-M65)
12 km tävlingsklass, kvinnor (Ksen - K55)
12 km motionsklass (män och kvinnor i en klass)
6 km motionsklass (män och kvinnor i en klass)

För lagtävlingar gäller:
Vid lagtävlingarna på 12 km för tävlingsklass män och motionsklass räknas de fem första löparna från samma klubb/företag automatiskt som lag 1, de fem följande som lag 2, osv.
För 12-km tävlingsklass kvinnor och motionsklass 6 km räknas på samma sätt de tre första löparna in i laget.
Ingen speciell anmälan krävs.