L-sektionen > Om sektionen > Nytt från styrelsen

Heleneholms Långlöparsektion

Nytt från styrelsen

 

Under denna rubrik presenterar vi några viktigare punkter från styrelsemötena:

2015-01-14
- Förberedelser inför årsmötet, bl.a. beslut om pristagare.

2015-02-23
- Beslöts godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 för presentation på årsmötet.
- Beslöts ge Tord Svanfelt och Kenth Larsen i uppdrag att slutföra förhandlingar med GöteborgsVarvet
  om Löparkvällar.

2015-03-18
- Konstituering av styrelse och tillsättande av tävlingsledare och ansvariga för övriga arbetsuppgifter.
  Resultatet går att läsa på annan plats på hemsidan.
- Fastställdes datum för styrelsemöten 2015. Information om detta finns på annan plats på hemsidan.
- Beslöts godkänna avtal med GöteborgsVarvet om 6 Löparkvällar på våren, 6 på hösten och 4 på vintern.
  GöteborgsVarvet står för inbjudan och en del material. Vi erhåller en ersättning för utfört arbete.
- Vi kommer att åtaga oss att genomföra Bengt Saltin Run för ECSS räkning.
- Uppdatering av samarbetsavtal med Tri-sektionen diskuterades.
- Beslut om 65-års fest senare under året.
- Nästa nummer av Löpsedeln utkommer 1 juni. Sista manusdag blir 11 maj.

2015-05-09
- Bl.a. gemensam träff med Tri-sektionens styrelse för att presentera oss för varandra.

2015-06-10
- Det var L-sektionens tur att utse Månadens Heleneholmare och styrelsen beslöt utse Lars Moberg.

2015-08-17
- Diskussion om 2016-års tävlingar. Beslut måste tas vid nästa styrelsemöte.
- Eftersom Helene Nilsson inte är i Sverige vid nästa års träningsläger utsågs Charlotta Schönbeck och
  Sara Ivarsson som ansvariga för 2016-års träningsläger. Preliminär tidpunkt 2-3 april.
  Undersökning av lämplig plats bör starta omgående.
- Löpsedeln 3/2015 blir 2 veckor försenad.

2015-09-23
- Beslöts söka sanktion för 2016 för följande löptävlingar:
  Heleneholms Marathon 16 april (innehåller även halvmarathon och 10 km)
  Seedningslopp för GöteborgsVarvet 10 september
  Yddingeloippet 30 oktober
  Sylvesterloppet 31 december
  Vi återkommer när det gäller sanktion för IVDM 4, VDM 800 m och våra interna sektionsmästerskap på bana.
  Ev. söka arrangemang av SM-milen 2016 diskuteras mellan Malmö-föreningarna
- 65-års fest kommer att arrangeras 21 november
- Det var L-sektionens tur att utse Månadens Heleneholmare och styrelsen beslöt utse Marina Stoltz.