L-sektionen > Arkiverade nyheter

Heleneholms Långlöparsektion

Arkiverade nyheter

Nytt från styrelsen

2009-01-21
Diskussion om olika vägar för att vitalisera sektionen.
- Sektionens goda ekonomi skall användas på något lämpligt sätt för att komma medlemmarna
  tillgodo.
- Hemsidan har blivit en allt viktigare informationskanal. Det skall undersökas hur den kan
  kompletteras med e-postutskick till medlemmarna.
- Nya medlemmar skall få en sammanställd introduktion från sekreteraren. Det är angeläget att ge
  nya medlemmar en chans att komma med i sektionens verksamhet.
- Ansvariga för våra gemensamma träningar skall utses.
- Efterhand när våra resurser tillåter bör det bli fler gemensamma träningstillfällen per vecka,
  helst tränarledda.
- Mikael Zyka skall aktivt rekrytera stöd till Gunnar Nilsson på måndagarna.

2009-02-09
- Ylva Jönsson tar över ansvaret för klädförsäljningen efter Kerstin Holmstrand.
  Leverantör av nya kläder sökes.
- De sektionsmedlemmar, som inte tidigare gått Friidrottsförbundets Löptränarutbildning, erbjudes att
  gå på årets utbildning, och sektionen står för kursavgiften.
- Besöts att utse ansvariga för gemensamma träningstillfällen.
   Träningsansvarig har inte rollen som tränare, men förmedlar gärna träningsrådgivning.
   Uppgiften gäller istället i första hand att informera, ta hand om nya deltagare, svara på frågor och
   på olika sätt försöka öka intresset för sin träningsdag.
   Måndagsträning: Kenth Larsen
   Lördagsträning (långpass): Hans och Ylva Jönsson.
- Löparträff 2 mars - Serielöpet, årets tävlingsprogram, ev. gemensam resa etc.

2009-03-18
- Konstituerande möte efter årsmötet.
   Avser styrelseuppdrag, tävlingsansvar och övriga uppdrag.
   Resultatet finns på annan plats på hemsidan.
- Datum för årets återstående styrelsemöten:
   22/4 kl. 18.00
   1/6 kl. 19.15
   19/8 kl. 18.00
   30/9 kl. 18.00
   2/11 kl. 19.15
   Planeringsmöte inför 2010: 25/11 kl. 18.00
- Datum för tävlingarna i banmästerskap, bana fastställda.
   Datum finns på annan plats på hemsidan.
- Serielöpets tävlingar 2009 beslöts på Löpaträffen 2 mars.
   Informationen finns på annan plats på hemsidan.

2009-05-22
Mest rapporter och inga speciella beslut.
Dock noterades att Sydkustloppet, ett halvmarathonlopp i Trelleborg, är ett icke-sanktionerat lopp och som våra medlemmar därför inte skall springa.

2009-06-01
Manusstopp för nästa nr av Löpsedeln blir 1 juli.
Nya utgivningsdagar för kommande nr skall diskuteras senare.
Beslöts att erbjuda sektionens medlemmar en starkt subventionerad representationsoverall för 300 kr.

2009-08-19
Overallerna är snart klara för leverans.
Beslöts att erbjuda sektionens medlemmar att gå på förbundets Löptränarutbildning under förutsättning att man inte tidigare gått på denna.
Beslöts att anordna en fest för sektionens medlemmar i höst.

2009-09-30
Beslöts att flytta Klappjakten till 28 november för att inte kollidera med föreningens inomhustävling "Sista Chansen".
Ev. ordnar vi en genomgång av träningsupplägg inför Grundträningsperiod 1 för sektionens medlemmar (speciellt riktad till nya medlemmar).
Beslöts att söka sanktion för följande tävlingar 2010:
Heleneholms Marathon 10 april
Yddingeloppet 31 oktober
Sylvesterloppet 31 december
Övriga lopp beslutas senare.
Det är angeläget att finnna en tävlingsledare för Heleneholms Marathon 2010.

2010-01-20
Beslöts att än en gång flytta Klappjakten 2010. Denna gång till 18 december. Mycket händer denna period som påverkar placeringen av Klappjakten - Veteran-cupens avslutning, Sista Chansen, Lucialoppet.
Årets första Löparträff arrangeras 1 mars.
Undersökning skall göras om K35 - K55 deltagare önskar att springa 12 km istället för 6 km på Yddingeloppet. Undersökningen bör även innefatta KS. Om flertalet önskar detta, införs ändringen fr.o.m. 2011.

2010-02-15
Kenth Larsen blir ny tävlingsledare för Heleneholms Marathon.

2011-01-19
- Beslöts att höja subventionen av anmälningsavgifter till sanktionerade lopp i Skåne till 70 kr/lopp.
- Intresset för att göra en gemensam tävlingsresa 2011 skall undersökas.
  Två alternativ - Inne-VSM i Karlskrona eller terräng-SM i Uppsala.

2011-03-02
- Konstituerande möte efter årsmötet.
   Avser styrelseuppdrag, tävlingsansvar och övriga uppdrag.
   Resultatet finns på annan plats på hemsidan.
- Beslöts att göra tävlingsresa till terräng-SM i Uppsala, som delvis subventioneras av sektionen.
- Gunnar Sterner kommer att hålla en kortare HLR-utbildning efter måndagsträningen 4/4.
- Beslöts att inte anta erbjudandet att arrangera Lidingö on Tour i Malmö-området 2011.

2011-04-26
- Beslöts att sektionen står kurskostnaden för de medlemmar som önskar gå på löptränings-
  utbildning med polske landslagstränaren Tomasz Lewandowski.

2011-06-13
- L-sektionen kommer att ställa upp med funktionärer vid Malmö Halvmarathon.
  Det skall dock vara möjligt för medlemmarna att delta i loppet - förhoppningsvis utan kostnad.
- Vi kommer att erbjuda medlemmarna träningsväska eller ryggsäck i Heleneholms färger och med
  tryck för en total kostnad av 100 kr.
- Bengt Rosberg kommer att undersöka möjligheten att sätta upp skåp för värdesaker i kapprummet.
- Önskemål att sektionen anskaffar laktatmätare har inkommit. Beslöts att frågan skall utredas närmare.

2011-08-24
- Vi söker central sanktion för Heleneholms Marathon 2012-04-14 och Yddingeloppet 2012-10-28
  samt distriktssanktion för Sylvesterloppet 2012-12-31.
  Söker DM/VDM i samband med Heleneholms Marathon.
  Avvaktar med VDM 800 m till dess att vi vet hur tävlingsprogrammet ser ut för maj/juni.
  Övriga lopp beslutas senare.

2011-09-26
- Problem med medlemmar som betalar sin medlemsavgift sent. Vi vet inte om man avser vara kvar
  som medlemmar i klubben.
  Beslöts att medlemmar som inte betalt medlemsavgiften senast den 30 april kommer inte att få
  någon service med anmälning till tävlingar och subventionerade anmälningsavgifter eller andra
  beslutade förmåner förrän medlemsavgiften är betald.
- Vi försöker få en klubbkväll på Runners Store en onsdagskväll i oktober.

2012-01-18
- Beslöts att L-sektionen kommer att lämna ett bidrag till kostnaderna för klubbhusets inre renovering.
- Beslöts att årsmötet äger rum 29 februari.
- Beslöts att erbjuda medlemmarna ett träningsläger på Odengården, Röstånga 24-25 mars.

2013-02-25
- Löpsedeln nr 2/2013 utkommer 8 april. Sista manusdag är 18 mars.
- 120 handdukar inköpta som kommer att delas ut till funktionärer som arbetat för oss 2012.
- Beslöts godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 för presentation på årsmötet.
- Beslöts att besvara motion från Martin Pålsson med flera med förslag att föreningen söker  IVSM 2015 med
  följande:
  Styrelsen föreslår att årsmötet ställer sig bakom tankarna i motionen och sänder den vidare till huvud-
  föreningens årsmöte med en önskan att föreningen startar en utredning för att undersöka förutsättningarna
  för att ansöka om IVSM 2015 ensamt eller tillsammans med andra föreningar.

2013-04-03
- Konstituering av styrelse och tillsättande av tävlingsledare och ansvariga för övriga arbetsuppgifter.
  Resultatet går att läsa på annan plats på hemsidan.
- Klubbkväll på Runners Store 25 april kl. 18.00.

2013-05-06
- Odengården, Röstånga är bokad för träningsläger 22-23 mars 2014.
- Löpsedeln nr 3/2013 utkommer 5 augusti. Sista manusdag är 15 juli.
- Vi skall undersöka möjligheten att investera i nya tidtagningsklockor.

2013-06-10
- Beslöts att genonmföra återstående etapper i sektionsmästerskapet, banlöpning enligt följande:
  2.000 m - 19 augusti kl. 18.30
  5.000 m - 9 september kl. 18.00
  Sanktion för loppen kommer att sökas hos Skånes Friidrottsförbund.
- Beslöts att årets Klappjakt arrangeras 14 december med första start kl. 10.00.
- Beslöts att investera i bättre skyltar i metall för Yddingeloppet.
- L-sektionen kommer att ställa upp med funktionärer vid Malmö Halvmarathon.
  Det skall dock vara möjligt för medlemmarna att delta i loppet - förhoppningsvis utan kostnad.
- Diskuterades olika lösningar för att avlasta Gunnar Nilsson när det gäller hans aktiviteter i samband med
  måndagsträningarna och vissa tävlingar.

2014-02-17
- Beslöts godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 för presentation på årsmötet.

2014-03-19
- Konstituering av styrelse och tillsättande av tävlingsledare och ansvariga för övriga arbetsuppgifter.
  Resultatet går att läsa på annan plats på hemsidan.
- Fastställdes datum för styrelsemöten 2014. Information om detta finns på annan plats på hemsidan.
- Beslöts genomföra sektionsmästerskap 1.000 m 25/8 och 5.000 m 8/9. Även 1.500 m skall arrangeras
  men tidpunkten ännu inte bestämd. Vi kommer att söka sanktion för dessa lopp.
- Nästa nummer av Löpsedeln utkommer 21 april. Sista manusdag blir 31 mars.

2014-05-05
- Beslöts att L-sektionen satsar ytterligare 50.000 på den fortsatta renoveringen av klubbhuset.
- Christian Kvarnerup Larsson skall assistera Susanne Harke Söderberg med fortlöpande uppdatering
  av Serielöpet för hemsida och Löpsedel samt medverka till info om resultat av terräng-/långlopp till
  Löpsedeln.
- Odengården, Röstånga är bokad för träningsläger 28-29 mars 2015.

2014-06-11
- Diskussion med Anders Ström om relationerna mellan Triathlonsektionen och L-sektionen.
- Kenth Larsen adjungeras till styrelsen som biträdande sekreterare.
- L-sektionen kommer att ställa upp med funktionärer vid SM-milen.
  Det skall dock vara möjligt för medlemmarna att delta i loppet - förhoppningsvis utan kostnad.
- Ulf Agrell undersöker intresset för gemensam tävlingsresa till Malkars Halvmarathon (VSM) i Kalmar.

2014-08-18
- Föreningens kassör Hans-Ingvar Andersson redogjorde för planer för förändringar i föreningens
  ekonomiska hantering.
- Klubbens 75-års jubileum inleds med Öppet Hus med korvgrillning måndagen 15 september
  med L-sektionen som värd.
- Kenth Larsen undersöker kostnaderna för installera ljuddämpning i Stora Salen.
- Beslöts att L-sektionen på samma sätt som tidigare år står för kostnaden för de medlemmar som
  önskar att gå Skånes Friidrottsförbunds Löptränarkurs.
- Beslöts köpa in beachflaggor för L-sektionens marknadsföring. Dessa kommer bl.a. att användas
  vid Yddingeloppet.
- Eftersom Odengården blivit flyktingförläggning saknar vi plats för 2015-års träningsläger.
  Uppdrogs åt Helene Nilsson att söka alternativ.
- Löpsedeln 3/2014 planeras ges ut 15 september med sista manusdag 25 augusti.

2014-09-24
- Styrelsen behandlade kassörens plaerade ändringar av föreningens ekonomiska administration.
- Beslöts söka sanktion för 2015 för följande löptävlingar:
  Heleneholms Marathon 11 april
  Yddingeloippet 25 oktober
  Sylvesterloppet 31 december
  Vi återkommer när det gäller sanktion för IVDM 3, VDM 800 m och våra interna sektionsmästerskap på bana.
- Beslöts trycka upp den folder som Kenth Larsen tagit fram för presentation av L-sektionen.
  Denna kommer börja användas vid Yddingeloppet.
- Uppdrogs åt Ulf Agrell att starta upp en Facebook-sida för L-sektionen. Ulf Agrell och Kenth Larsen
  skall fungera som sidans administratörer.
- Beslöts att köpa in jackor som i första hand skall ges till Yddingeloppets funktionärer som tack
  för årets insats.
- Beslöts att köpa in och installera akustikplattor i Stora Salen i enlighet med Kenth Larsens förslag.
- Ulf Agrell skall undersöka intresset för ett avtal om mjölksyratröskeltester för våra medlemmar.

2014-11-05
- Nästa års träningsläger äger rum 28-29 mars. Ny plats: Tyringe Kurhotell.
- IVDM, del 3 planeras genomföras 28 februari. MAI bokar Atleticum. Grenprogrammet utökas med längd och kula.
- Diskuterades nytt förslag till organisation av sektionens verksamhet.
- Vidare renoveringsarbete avser sektionens rum. Tanken är att röja upp i gamla 'vaktmästeriet' för att skapa ett
  nytt utrymme för sektionen och vårt gamla rum används efter renovering till en del av det som nu finns i
  'vaktmästeriet'.

2014-12-17
- 2015-års medlemsavgifter höjs med i huvudsak 100 kr.
  12- 15 år 500 kr
  16 år och äldre 700 kr
  Familjeavgift 1.150 kr
  Stödmedlem 400 kr
  Ständig medlem 4.500 kr